Tây Ban Nha mở lại đường biên giới với Pháp

Đường biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp được mở lại từ ngày 21.6. Ảnh: AFP
Đường biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp được mở lại từ ngày 21.6. Ảnh: AFP
Đường biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp được mở lại từ ngày 21.6. Ảnh: AFP
Lên top