Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19

Các nhà hàng, khách sạn trên khắp Tây Ban Nha đã mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Các nhà hàng, khách sạn trên khắp Tây Ban Nha đã mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Các nhà hàng, khách sạn trên khắp Tây Ban Nha đã mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top