Tây Ban Nha đối mặt bất ổn khi Catalonia tuyên bố độc lập

Người biểu tình vẫy cờ Tây Ban Nha, Catalonia và EU, ủng hộ đất nước thống nhất, ngày 8.10 tại Barcelona. Ảnh: CNN
Người biểu tình vẫy cờ Tây Ban Nha, Catalonia và EU, ủng hộ đất nước thống nhất, ngày 8.10 tại Barcelona. Ảnh: CNN