Tây Australia đang đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong 1 thập kỉ

Tiểu bang Tây Australia đang phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 1 thập kỉ qua. Ảnh: Cục Khí tượng WA
Tiểu bang Tây Australia đang phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 1 thập kỉ qua. Ảnh: Cục Khí tượng WA
Tiểu bang Tây Australia đang phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 1 thập kỉ qua. Ảnh: Cục Khí tượng WA
Lên top