Tàu vũ trụ NASA sẽ lao thẳng vào tiểu hành tinh gần Trái đất

Tàu vũ trụ DART của NASA và LICIACube của Cơ quan Vũ trụ Italia trước khi va chạm vào hệ thống tiểu hành tinh Didymos. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ DART của NASA và LICIACube của Cơ quan Vũ trụ Italia trước khi va chạm vào hệ thống tiểu hành tinh Didymos. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ DART của NASA và LICIACube của Cơ quan Vũ trụ Italia trước khi va chạm vào hệ thống tiểu hành tinh Didymos. Ảnh: NASA
Lên top