Tàu vũ trụ NASA sẽ áp sát mặt trăng lớn nhất của sao Mộc

Bản đồ màu và bản đồ địa chất mặt trăng Ganymede của sao Mộc được tập hợp từ những hình ảnh tốt nhất hiện có từ tàu vũ trụ Voyager 1 và 2 và tàu vũ trụ Galileo của NASA. Ảnh: NASA
Bản đồ màu và bản đồ địa chất mặt trăng Ganymede của sao Mộc được tập hợp từ những hình ảnh tốt nhất hiện có từ tàu vũ trụ Voyager 1 và 2 và tàu vũ trụ Galileo của NASA. Ảnh: NASA
Bản đồ màu và bản đồ địa chất mặt trăng Ganymede của sao Mộc được tập hợp từ những hình ảnh tốt nhất hiện có từ tàu vũ trụ Voyager 1 và 2 và tàu vũ trụ Galileo của NASA. Ảnh: NASA
Lên top