Tàu vũ trụ NASA phát hiện cực quang mới lạ trên sao Mộc

Dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy các đặc điểm cực quang mờ có thể do các hạt tích điện từ rìa của từ quyển khổng lồ của sao Mộc kích hoạt. Ảnh: NASA.
Dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy các đặc điểm cực quang mờ có thể do các hạt tích điện từ rìa của từ quyển khổng lồ của sao Mộc kích hoạt. Ảnh: NASA.
Dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy các đặc điểm cực quang mờ có thể do các hạt tích điện từ rìa của từ quyển khổng lồ của sao Mộc kích hoạt. Ảnh: NASA.
Lên top