Tàu tự hành điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo sắp vượt Đại Tây Dương

Tàu tự hành Mayflower 400 đang chuẩn bị đi xuyên Đại Tây Dương. Ảnh: AFP.
Tàu tự hành Mayflower 400 đang chuẩn bị đi xuyên Đại Tây Dương. Ảnh: AFP.
Tàu tự hành Mayflower 400 đang chuẩn bị đi xuyên Đại Tây Dương. Ảnh: AFP.
Lên top