Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu Trung Quốc gửi “thông điệp tế nhị” cho Mỹ và Nhật Bản?