Tàu Trung Quốc bí mật theo dõi Mỹ thử tên lửa tại Alaska

Tên lửa bắn chặn của hệ thống lá chắn THAAD được phóng đi từ căn cứ ở Kodiak, Alaska, Mỹ, ngày 11.7.2017. Ảnh: Reuters
Tên lửa bắn chặn của hệ thống lá chắn THAAD được phóng đi từ căn cứ ở Kodiak, Alaska, Mỹ, ngày 11.7.2017. Ảnh: Reuters