Tàu tình báo Nga xuất hiện ngoài khơi bờ biển phía đông Mỹ