Tàu thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc tạm "án binh bất động"

Thiên Vấn 1 chụp ảnh Sao Hoả ngày 16.3.2021. Ảnh: CNSA/Xinhua
Thiên Vấn 1 chụp ảnh Sao Hoả ngày 16.3.2021. Ảnh: CNSA/Xinhua
Thiên Vấn 1 chụp ảnh Sao Hoả ngày 16.3.2021. Ảnh: CNSA/Xinhua
Lên top