Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc nhận nhiệm vụ mới

Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top