Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc gửi về dữ liệu đầu tiên

Sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, Thiên vấn 1, trên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Trung Quốc.
Sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, Thiên vấn 1, trên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Trung Quốc.
Sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, Thiên vấn 1, trên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Trung Quốc.
Lên top