Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA hồi sinh từ "bạo bệnh"

Bụi phủ đầy pin năng lượng của tàu thăm dò sao Hỏa InSight. Ảnh: NASA
Bụi phủ đầy pin năng lượng của tàu thăm dò sao Hỏa InSight. Ảnh: NASA
Bụi phủ đầy pin năng lượng của tàu thăm dò sao Hỏa InSight. Ảnh: NASA
Lên top