Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung tiếp tục đi chuyển trên hành tinh đỏ

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Lên top