Tàu thăm dò NASA nhầm về đối tượng khám phá trên sao Hỏa

Ảnh những tảng đá trầm tích sao Hỏa ở Mount Sharp do tàu thăm dò Curiosity chụp. Ảnh: Mars Curiosity Rover
Ảnh những tảng đá trầm tích sao Hỏa ở Mount Sharp do tàu thăm dò Curiosity chụp. Ảnh: Mars Curiosity Rover
Ảnh những tảng đá trầm tích sao Hỏa ở Mount Sharp do tàu thăm dò Curiosity chụp. Ảnh: Mars Curiosity Rover
Lên top