Tàu thăm dò NASA làm "ma tốc độ" trên sao Hỏa

Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Lên top