Tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc gửi ảnh kỳ lạ về Trái đất

Quang cảnh Mặt trời từ tàu Thường Nga 5 của Trung Quốc tại điểm quỹ đạo Lagrange 1. Ảnh: CNSA
Quang cảnh Mặt trời từ tàu Thường Nga 5 của Trung Quốc tại điểm quỹ đạo Lagrange 1. Ảnh: CNSA
Quang cảnh Mặt trời từ tàu Thường Nga 5 của Trung Quốc tại điểm quỹ đạo Lagrange 1. Ảnh: CNSA
Lên top