Tàu thăm dò Chúc Dung gửi hình ảnh mới nhất về sao Hỏa

Tàu thăm dò Chúc Dung và tàu đổ bộ sứ mệnh Thiên Vấn 1 hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò Chúc Dung và tàu đổ bộ sứ mệnh Thiên Vấn 1 hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò Chúc Dung và tàu đổ bộ sứ mệnh Thiên Vấn 1 hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: CNSA
Lên top