Tàu SpaceX Dragon mang hàng hóa quan trọng trở về Trái đất

Tàu vũ trụ SpaceX Dragon. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ SpaceX Dragon. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ SpaceX Dragon. Ảnh: NASA
Lên top