Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc neo đậu gần Biển Đông