Tàu quỹ đạo sao Hỏa phát hiện chuyển động bí ẩn trên hành tinh đỏ

Tàu Exo-Mars Orbiter phát hiện lở đất dài 5km trên sao Hỏa. Ảnh: ESA
Tàu Exo-Mars Orbiter phát hiện lở đất dài 5km trên sao Hỏa. Ảnh: ESA
Tàu Exo-Mars Orbiter phát hiện lở đất dài 5km trên sao Hỏa. Ảnh: ESA
Lên top