Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu ngầm Kilo thứ 6 sắp về quân cảng Cam Ranh