Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu Nga chuẩn bị giáng đòn vào IS ở Aleppo