Tàu New Horizons của NASA ghi dấu mốc bay xa hiếm thấy trong vũ trụ

Tàu vũ trụ New Horizons của NASA trên đường đến vật thể 2014 MU69 vành đai Kuiper. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ New Horizons của NASA trên đường đến vật thể 2014 MU69 vành đai Kuiper. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ New Horizons của NASA trên đường đến vật thể 2014 MU69 vành đai Kuiper. Ảnh: NASA.
Lên top