"Tàu ma" bí ẩn dạt vào bờ biển Australia

Con tàu bí ẩn dạt vào bờ biển Australia. Ảnh: Cảnh sát Victoria
Con tàu bí ẩn dạt vào bờ biển Australia. Ảnh: Cảnh sát Victoria
Con tàu bí ẩn dạt vào bờ biển Australia. Ảnh: Cảnh sát Victoria
Lên top