Tàu khu trục Mỹ lại chọc giận Trung Quốc tuần tra ở Biển Đông