Tàu Iran trưng vũ khí khi "quấy rối" tàu Mỹ trong Vùng Vịnh