Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu Iran lại chĩa vũ khí vào trực thăng Mỹ