Tàu Iran đeo bám sát nút tàu chiến đang chở tướng 4 sao Mỹ

Tàu Iran bám đuổi tàu chở tướng 4 sao Mỹ. Ảnh: CNN.
Tàu Iran bám đuổi tàu chở tướng 4 sao Mỹ. Ảnh: CNN.
Tàu Iran bám đuổi tàu chở tướng 4 sao Mỹ. Ảnh: CNN.
Lên top