Tàu hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Tàu hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Ảnh: Hoàng Vinh.
Tàu hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Ảnh: Hoàng Vinh.
Tàu hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Ảnh: Hoàng Vinh.
Lên top