Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu Hải quân Australia thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh