Tàu Ever Given sắp được rời khỏi kênh đào Suez

Tàu Ever Given tái nổi sau khi mắc kẹt ở kênh đào Suez hồi tháng 3. Ảnh: AFP/Getty
Tàu Ever Given tái nổi sau khi mắc kẹt ở kênh đào Suez hồi tháng 3. Ảnh: AFP/Getty
Tàu Ever Given tái nổi sau khi mắc kẹt ở kênh đào Suez hồi tháng 3. Ảnh: AFP/Getty
Lên top