Tàu được giải cứu khỏi kênh đào Suez vẫn "án binh bất động"

Tàu Ever Given (vòng tròn lớn) ở hồ Great Bitter, bên ngoài kênh đào Suez hôm 30.3. Ảnh: MarineTraffic.com.
Tàu Ever Given (vòng tròn lớn) ở hồ Great Bitter, bên ngoài kênh đào Suez hôm 30.3. Ảnh: MarineTraffic.com.
Tàu Ever Given (vòng tròn lớn) ở hồ Great Bitter, bên ngoài kênh đào Suez hôm 30.3. Ảnh: MarineTraffic.com.
Lên top