Tàu đầu tiên qua kênh đào Suez sau khi giải cứu thành công Ever Given

Tàu Ever Given đã được giải phóng thành công khỏi mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: AFP.
Tàu Ever Given đã được giải phóng thành công khỏi mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: AFP.
Tàu Ever Given đã được giải phóng thành công khỏi mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: AFP.
Lên top