Tàu container không thủy thủ, không phát thải đầu tiên trên thế giới

Tàu container Yara Birkeland. Ảnh: Yara International
Tàu container Yara Birkeland. Ảnh: Yara International
Tàu container Yara Birkeland. Ảnh: Yara International
Lên top