Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đến Venezuela. Ảnh: Twitter Tổng thống Maduro
Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đến Venezuela. Ảnh: Twitter Tổng thống Maduro
Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đến Venezuela. Ảnh: Twitter Tổng thống Maduro
Lên top