Tàu chiến Nga có thể làm tê liệt cả NATO mà không cần nhả đạn

Một tàu chiến trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Sputnik
Một tàu chiến trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Sputnik
Một tàu chiến trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Sputnik