Tàu chiến Australia tập trận chung cùng hải quân Mỹ và Nhật Bản

Hải quân Australia, Mỹ, Nhật Bản tiến hành tập trận 3 bên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.
Hải quân Australia, Mỹ, Nhật Bản tiến hành tập trận 3 bên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.
Hải quân Australia, Mỹ, Nhật Bản tiến hành tập trận 3 bên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.
Lên top