Tập tục đón Giáng sinh "khác thường" khắp thế giới (P1)

Nhiều phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ ở nhiều nước. Ảnh: HE.
Nhiều phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ ở nhiều nước. Ảnh: HE.
Nhiều phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ ở nhiều nước. Ảnh: HE.
Lên top