Tập đoàn Trung Quốc vận hành đập Tam Hiệp vào “tầm ngắm” của Mỹ

Tập đoàn Tam Hiệp vận hành đập Tam Hiệp bị Mỹ xác định là công ty của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tập đoàn Tam Hiệp vận hành đập Tam Hiệp bị Mỹ xác định là công ty của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tập đoàn Tam Hiệp vận hành đập Tam Hiệp bị Mỹ xác định là công ty của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top