Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thả 10.000 cá tầm vào sông Dương Tử

Cá tầm chuẩn bị được thả xuống sông Dương Tử. Ảnh: Xinhua
Cá tầm chuẩn bị được thả xuống sông Dương Tử. Ảnh: Xinhua
Cá tầm chuẩn bị được thả xuống sông Dương Tử. Ảnh: Xinhua
Lên top