Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở khỏi Bắc Kinh

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top