Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thâu tóm ở Trung Đông

Đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top