Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp có thêm sản phẩm lớn nhất thế giới

Trạm chuyển đổi năng lượng ngoài khơi của tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp
Trạm chuyển đổi năng lượng ngoài khơi của tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp
Trạm chuyển đổi năng lượng ngoài khơi của tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp
Lên top