Tập đoàn điện lực lớn nhất Texas đệ đơn xin phá sản

Công ty điện lực lớn nhất và lâu đời nhất Texas đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án liên bang hôm 1.3. Ảnh: AFP
Công ty điện lực lớn nhất và lâu đời nhất Texas đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án liên bang hôm 1.3. Ảnh: AFP
Công ty điện lực lớn nhất và lâu đời nhất Texas đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án liên bang hôm 1.3. Ảnh: AFP
Lên top