Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Tập đoàn Trung Quốc vận hành đập Tam Hiệp đối mặt trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tập đoàn Trung Quốc vận hành đập Tam Hiệp đối mặt trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tập đoàn Trung Quốc vận hành đập Tam Hiệp đối mặt trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top