Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc: Bê bối tham nhũng lớn

Đập Tam Hiệp xả lũ năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top