Tạp chí Forbes công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam

Tạp chí Forbes công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ảnh: Forbes Vietnam
Tạp chí Forbes công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ảnh: Forbes Vietnam
Tạp chí Forbes công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ảnh: Forbes Vietnam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top